24/7 per dag bereikbaar

Maatregelingen in verband met Coronavirus

Aanpassing corona-regels per 28 november

Voor alle uitvaarten die geregeld worden gelden beperkte bezoekersaantallen op basis van anderhalve meter afstand. Dat betekent dat er op veel locaties minder personen aanwezig mogen zijn. Tot 19 december zullen niet-essentiële zaken maar tot 17.00 uur open mogen blijven.

Uitvaarten mogen echter ook na 17.00 uur nog worden gehouden.

 

Corona Toegangs Bewijs (CTB): op veel plaatsen zoals in de horeca en evenementen zal aangetoond moeten worden middels een CTB dat men is gevaccineerd, hersteld is van corona, of een recent testbewijs overleggen. Voor gebedshuizen en uitvaarten zal die verplichting niet gelden (tenzij de locatie er zelf om wil vragen). Voor condoleance (koffietafels/samenkomsten) na afloop van een uitvaart gelden de regels voor de horeca (CTB) indien de condoleance koffietafel niet op de uitvaartlocatie zoals een crematorium zelf plaatsvindt.

Crematoria verzoeken om pas 15 minuten voor aanvang van een plechtigheid aanwezig te zijn zodat men direct door kan lopen naar de aula.

 

Zowel in aula als in koffiekamers gelden vaste zitplaatsen. In het crematorium van Venlo zal de ontvangkamer vanaf 30 minuten vóór aanvang van een plechtigheid opengaan.

 

Bij crematoria, en andere uitvaartlocaties dient men bij verplaatsingen een mondkapje te dragen en verplicht 1,5 meter afstand te houden.

Op het Broek Uitvaart mogen nog wel algemene rouwbezoeken worden gehouden, doch ook hier geldt 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje.

 

Ook de andere basisregels van handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD, goede luchtventilatie in de binnenruimtes dragen bij aan het voorkomen van besmetting.

 

Het bespreken van de uitvaart kan, indien nabestaanden niet besmet zijn met het Coronavirus of in quarantaine zijn op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.
Hebben nabestaanden wél het Coronavirus of zijn ze in quarantaine dan wordt gekeken of de uitvaart op een andere manier besproken kan worden bijvoorbeeld telefonisch.

 

Rouwbezoek

Uit de laatste adviezen van RIVM en GGD blijkt dat de kans op besmetting met het Coronavirus door contact met een overleden dierbare zeer gering is. Een goede handhygiëne is echter wel noodzakelijk. In het rouwcentrum zal bij de ingang desinfectans aanwezig blijven. Ook de huidige algemene gedragsregel geldt: blijf met klachten van koorts, verkoudheid of hoesten thuis, om anderen te beschermen, hoe graag je ook aanwezig wil zijn en afscheid wil nemen.

Laatste verzorging van uw dierbare die (vermoedelijk) besmet is met het Coronavirus.
De laatste verzorging zal vrijwel hetzelfde zijn als bij iemand die niet is besmet. Thanatopraxie (lichte balseming) is toegestaan. Verder zullen extra hygiëne- en beschermingsmaatregelen genomen worden bij de verzorging. Verzorging door de familie met assistentie door medewerkers is mogelijk. Het dragen van handschoenen en een mondkapje bij het verzorgen van een overledene besmet met het Coronavirus wordt geadviseerd. Het rouwcentrum zal vooraf alle overledenen reeds kleden met onderkleding.